oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Agape - piękna miłość

Katechumenat rodzinny

Źródło i szczyt - liturgia

Nasze strony

Archidiecezja częstochowska

Domowy Kościół w Sosnowcu

Ruch Światło-Życie w Carlsbergu

Wspólnota narodu jest zamierzona przez Boga. To jest naturalna wspólnota człowieka. Tym, do czego człowiek jest zdolny - nie tylko wyrastaniem na ziemi i uprawianiem ziemi – to jest uprawa, którą uprawia umysł, wola i serce człowieka. Kiedy człowiek już nie jest zniewolony przyrodą, zmianami klimatu, głodem, powodziami, ale kiedy on sam podejmuje - niezależnie od warunków: prymitywnych czy wysokich technicznie – doskonalenie swojego człowieczeństwa. I tym naród nieustannie rośnie.
Ks. Wojciech Danielski
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 5-08-2014
Aktualności / Ruch za granicą, dod. 31-07-2014
Aktualności / Zaproszenia, dod. 31-07-2014
Aktualności / Ruch za granicą, dod. 31-07-2014
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 28-07-2014
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.