oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Znak Domowego Kościoła

Drogowskazy Nowego Człowieka - zasady życia wspólnot Ruchu Światło-Życie

Krzyż animatorski

Nasze strony

Diecezja kielecka

Domowy Kościół w Gliwicach

Radio Fos-Zoe

To nie takie proste mówić o Narodzie, mówić o Ojczyźnie, co nie jest polityką. Polityka, niestety nie jest już teraz w znaczeniu ateńskim czy spartańskim, ale w znaczeniu dzisiejszym jest w rękach tych, którzy mają wpływ na sprawy wewnętrzne, czy na sprawy zagraniczne. I dlatego Kościół patrzy na politykę tylko z punktu widzenia moralnego. Patrzy na to, czy ręce w sprawach międzynarodowych czy wewnętrznych są czyste. I czy to nie jest Piłatowe umywanie rąk. Czy ręce są czyste? Taka jest rola Kościoła, taka jest rola księdza w polityce, tylko taka. A nade wszystko Kościół, w osobie księdza, musi stanąć przy człowieku i przy narodzie, kiedy jest ograniczane prawo, kiedy jest poniewierana godność człowieka. Musi stanąć, bo by się zaparł Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który przyniósł więźniom wyzwolenie, a poniżonym przywrócił godność. Musi stanąć, bo sprzeniewierzyłby się Chrystusowi. Sprzeniewierzyłby się Mesjaszowi. I dlatego, „któż może wnieść oskarżenie, któż może wnieść wyrok potępienia”?
Ks. Wojciech Danielski
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 5-07-2014
Aktualności / Nowości oazowe, dod. 23-06-2014
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.