oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Kongregacja Odpowiedzialnych - coroczne duże spotkanie moderatorów i animatorów Ruchu

Eleuteria

Okienko - wydarzenie z 11 czerwca 1973 r.

Nasze strony

Radio Fos-Zoe

Krucjata Wyzwolenia Człowieka na Słowacji

Diecezja bielsko-żywiecka

Chrystus zamieszkuje w nas. Najpełniej mieszka przez wiarę i miłość; przez słowo swoje, które nas oczyszcza i które nas prowadzi; mieszka przez dobre czyny - ale w końcu najpełniej mieszka, kiedy Go przyjmujemy pod Postaciami Eucharystycznymi - przez Komunię Eucharystyczną, do której tamte wszystkie spotkania prowadzą.
Ks. Wojciech Danielski
« Poprzednie | Następne »
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.