Kontakty

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie
Bp Adam Szal

Informacje o otrzymywanych łaskach i wysłuchanych modlitwach dzięki wstawiennictwu sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39
40-043 Katowice

Moderator Generalny
Ks. Adam Wodarczyk
sekretariat: ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice
email: awodarczyk@oaza.pl

Centrum Ruchu Światło-Życie
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. (018) 262 32 35
fax. (0-18) 262 56 41
e-mail: KopiaGorka@oaza.pl

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie MARIANUM
Kreuzweg 28D-67316 Carlsberg/PF Niemcy
tel. (0-049)6356 228
e-mail: info@oaza.de

Moderator krajowy Domowego Kościoła
Ks. Marek Borowski
e-mail: mborowski@sac.org.pl

Para krajowa Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie
Beata i Tomasz Strużanowscy
e-mail: tomekstruzanowski@op.pl

Sekretariat Domowego Kościola
ul. Jagiellońska 100
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. (0 18) 262 39 42
e-mail: jagiellonska@oaza.pl

Moderator krajowy Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Ks. Wojciech Ignasiak

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
ul. ks. Franciszka Blachnickiego 25
34-450 Krościenko nad Dunajcem
e-mail: INMK@oaza.pl

Stowarzyszenie „Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”
Moderator Unii ks. Wojciech Ignasiak

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
e-mail: diakonia@oaza.pl

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (zgłoszenia na oazy)
adres jak Centrum
e-mail: CDOR@oaza.pl

Centralna Diakonia Słowa (zamówienia materiałów formacyjnych)
ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice
e-mail: CDS@oaza.pl

Wydawnictwo „Światło-Życie”

ul. Królowej Jadwigi 148

30-212 Kraków

tel.: 12/ 425 30 88

e-mail: wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie
ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 13
20-806 Lublin
e-mail: archiwum@oaza.pl

Fundacja „Światło-Życie”
ul. Różyckiego 8
40-589 Katowice
tel. (0 32)251 88 20
e-mail: fundacja@oaza.pl

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy
im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach
ul. Gawronów 20
40-527 Katowice
e-mail: jutrzenka@oaza.pl

Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kurator IFPL

ks. dr Piotr Kulbacki

0 691 69 42 21

e-mail: PiotrKulbacki(at)kul.pl

PiotrKulbacki(at)oaza.pl

www.ifpl-kul.pl

ODWAGA
Ośrodek Ruchu Światło-Życie

ul. Ks. F. Blachnickiego 8
20-806 Lublin
e-mail: odwaga@oaza.pl

Rzecznik prasowy Ruchu Światło-Życie
Krzysztof Jankowiak
e-mail: K.Jankowiak@oaza.pl

„Oaza” - pismo Ruchu Światło-Życie
adres jw.
e-mail: oaza-pismo@oaza.pl

„Wieczernik” - pismo Ruchu Światło-Życie
e-mail: wieczernik@oaza.pl

„List do wspólnot rodzinnych Domowy Kościół”
Beata i Tomasz Strużanowscy
e-mail: listdk@op.pl

„Eleuteria” - kwartalnik KWC
e-mail: eleuteria@oaza.pl

Oaza.pl - Serwis WWW Ruchu Światło-Życie
Redakcja serwisu: redakcja@oaza.pl

Konta

A. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
GBG S.A. I O / Katowice, nr NRB: 10 1560 1108 0000 9060 0019 2360.
Na to konto wpłacamy składki od członków DIAKONII, na fundusz moderatora, na funkcjonowanie diakonii centralnych, wpłaty „od uczestnika”.

B. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
GBG S.A. I O / Katowice, nr NRB: 47 1560 1108 0000 9060 0019 2373.
Na to konto dokonujemy wpłat na proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

C. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w Krościenku
BS w Krościenku n. Dunajcem:

  • nr NRB: 05 8817 0000 2001 0020 3300 0001 - rachunek KOPIA GÓRKA:
    Jest to konto Centrum Ruchu w Krościenku i na nie należy wpłacać różne ofiary, tj.: na funkcjonowanie, na modernizację i remonty w Centrum w Krościenku;
  • 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 – DOR - rachunek DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH: Jest to konto CDOR i na nie należy wpłacać zaliczki na rekolekcje organizowane przez CDOR (zawsze z dokładnym opisem: kto, który turnus, jakie rekolekcje) oraz ofiary na fundusz rekolekcyjny;
  • 21 8817 0000 2001 0020 3300 0101 – rachunek DIAKONIA SŁOWA W KROŚCIENKU Jest to konto Diakonii Słowa w Krościenku i na nie należy wpłacać należności za materiały zakupione w DS w Krościenku.

D. Fundacja „Światło-Życie”, Ośrodek w Krościenku
BS w Krościenku n. Dunajcem, nr NRB: 25 8817 0000 2001 0000 1209 0001
.
Na to konto wpłacać można darowizny na rzecz Fundacji. Są to darowizny na cele statutowe Ośrodka Fundacji w Krościenku oraz na pismo KWC„Eleuteria”.

E. Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego,
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n/Dunajcem
Bank Pekao SA IV Oddział w Lublinie, nr NRB: 31 1240 2500 1111 0010 0281 5117.
Na to konto wpłacamy pieniądze przeznaczone na wsparcie archiwum głównego Ruchu

Dokument został dodany dnia 6-01-2011 o godz. 20:23
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.