Diakonia stała męska Ruchu Światło-Życie dla nowej ewangelizacji
Refleksja paschalna z Góry Karola

Wezwanie Kościoła do nowej ewangelizacji – nowej w formach i metodach, a nade wszystko nowej w zapale i gorliwości, zachęca do refleksji nad ideą stałej diakonii męskiej w Ruchu Światło-Życie. Na ogół dzieła odnowy Kościoła są podejmowane nie tylko przez jedno pokolenie. Ten wieloletni proces zakłada, iż Bóg powołuje ludzi do całkowitego oddania się Kościołowi w tej odnowie. To oddanie swego życia potwierdzone przez Kościół (często związane z konsekracją) stanowi charyzmatyczne zaplecze dla podejmowanych dzieł odnowy i jest ich znakiem prorockim.

Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki, formując ruch Żywego Kościoła był w tym zakresie inspirowany przez ideę łączenia apostolatu z modlitwą (Niepokalanów) i przez wspólnoty odnowy eklezjalnej rozwijające się po II wojnie światowej i zyskujące szczególny dynamizm po Vaticanum II. W centrum tego ruchu widział konsekrowaną stałą diakonię męską i żeńską (wspólnota Niepokalanej Matki Kościoła).

Diakonia męska (wspólnota Chrystusa Sługi) w zamyśle Ojca Franciszka to kapłani i świeccy. Idea znalazła swe odbicie w ostatnim dziele odnowy eklezjalnej Sługi Bożego, jakim stało się Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Carlsbergu. Tutaj grupa młodych mężczyzn przyjęła napisany przez niego statut Wspólnoty Chrystusa Sługi. Następnie na jego prośbę kilku z nich zostało wyświęconych na kapłanów. Ks. Franciszek Blachnicki uznawany za inspiratora i Ojca założyciela wspólnoty, za swojego życia nie doczekał pełnej realizacji swego zamysłu.

Duchowość Chrystusa Sługi znalazła swój wyraz w Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

Idea wspólnoty Chrystusa Sługi jest podejmowana w formie stałej posługi w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Carlsbergu, stanowiąc realizację myśli o męskiej diakonii stałej Ruchu Światło-Życie. Koncepcja Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Carlsbergu stała się punktem odniesienia dla Centrum Światło-Życie w Gwardijsku na Ukrainie.

Nadzieję na rozwój stałej diakonii męskiej widzimy w Centrach Ruchu kształtowanych według myśli Założyciela, są one bowiem najlepszym środowiskiem, by realizować ten charyzmat poprzez inspirację i gromadzenie mężczyzn (kapłanów i świeckich) odczytujących w ten sposób swoje powołanie życiowe.

Uczestnicy Triduum Paschalnego 2014

Carlsberg, 22.04.2014

Ks. Henryk Bolczyk

Ks. Jarosław Gąsiorek

Ks. Jacek Herma

Ks. Ireneusz Kopacz

Ks. Piotr Kulbacki

Ks. Sławomir Wojciechowski

Krzysztof Skotnicki

Dokument został dodany dnia 23-04-2014 o godz. 8:30
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.