oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Oaza Nowego Życia - podstawowy rodzaj rekolekcji oazowych

Świeca matka

Oaza - 15-dniowe rekolekcje

Nasze strony

Domowy Kościoł w Łowiczu

Domowy Kościół w Warszawie Pradze

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej

Centralna Diakonia Jedności

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

ks. Adam Wodarczyk

awodarczyk@oaza.pl

***

Para Krajowa Domowego Kościoła

Beata i Tomasz Strużanowscy

tomekstruzanowski@op.pl

***

Moderator Krajowy Domowego Kościoła

ks. Marek Borowski SAC

mborowski@sac.org.pl

***

Centralna Diakonia Modlitwy

Dorota Domańska

cdm@oaza.pl

***

Centralna Diakonia Ewangelizacji

Marek Filar

marek.filar@gmail.com

***

Centralna Diakonia Wyzwolenia

Moderator „Unii Kapłanów Chrystusa Sługi”

ks. Wojciech Ignasiak

***

Centralna Diakonia Życia

Agata i Krzysztof Jankowiakowie

A.Jankowiak@oaza.pl

K.Jankowiak@oaza.pl

***

Centralna Diakonia Misyjna

Marcin Skłodowski

msklodowski@oaza.pl

***

Centralna Diakonia Liturgiczna

Wojciech Kosmowski

kosmowsk@mp.pl

***

Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego

Wioletta i Michał Szepietowscy

cdks@oaza.pl

***

Centralna Diakonia Muzyczna

Marcin Łęczycki

marcin@giszowiec.org

***

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

Grażyna Miąsik

CDOR@oaza.pl

***

Centralna Diakonia Formacji Diakonii

Anna Pełka

***

Ekonom DIAKONII

Grzegorz Nowicki

***

Delegat Kongregacji Diakonii

ks. Ryszard Nowak

***

Delegat Kongregacji Diakonii

ks. Aleksander Suchocki

***

Delegat Kongregacji Diakonii

ks. Jarosław Gąsiorek

***

Delegat Kongregacji Diakonii

Paweł Maciejewski

***

Delegat Kongregacji Diakonii

Robert Derewenda

robertderewenda@wp.pl

***

Instytut Niepokalanej, Matki Kościoła – Odpowiedzialna Główna

Jolanta Szpilarewicz

inmk@oaza.pl

***

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej

s.Małgorzata Glanc

***

Delegat Kolegium Moderatorów

ks. Daniel Trojnar

***

Moderator MCEŚ-Ż MARIANUM w Carlsbergu

ks. Jacek Herma

Dod. Wiola Szepietowska dnia 14-01-2011 o godz. 12:29

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Wolna niedziela (28-10-2013)

Turno k. Białobrzeg: Dzień skupienia dla parlamentarzystów i osób zaangażowanych społecznie (24-09-2013)

Warszawa: Kurs Podstawowy Diakonii Wychowawczej (29-05-2013)

Dlaczego jesteś w stowarzyszeniu Diakonia? (20-02-2013)

Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (24-10-2012)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.