oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Animator - osoba prowadząca małą grupę

Drogowskazy Nowego Człowieka - zasady życia wspólnot Ruchu Światło-Życie

OAWE Oaza Animatorów Wielkiej Ewangelizacji

Nasze strony

Domowy Kościół w Krakowie

Grupa Odwaga

Diecezja płocka

Seminarium Odnowy Wiary
podsumowanie wiosennej Oazy Modlitwy CDM

Chcę zaspokoić twoje pragnienie. Chcę dać ci więcej niż sam pragniesz.

Kiedy stawaliśmy do modlitwy w Warszawie wieczorem 8-ego marca br. w naszych sercach obecna była szczególna intencja, będąca jednocześnie wyrazem naszej troski o wspólnotę Kościoła, rodzinę, w której żyjemy. Dziś, kiedy piszę te słowa, mija kolejny dzień od ogłoszenia imienia nowego następcy św. Piotra. I cieszę się, że dopiero teraz zasiadam do tego, by napisać krótkie podsumowanie naszej wiosennej CDM. Dzięki dzisiejszemu wieczorowi z szerszej perspektywy mogę spojrzeć na te minione dwa dni.

Nasze wiosenne spotkanie skoncentrowane było wokół tematu Seminarium Odnowy Wiary. Warto przypomnieć, że te intensywne rekolekcje mają na celu odnowienie w ochrzczonych łaski sakramentu Chrztu świętego oraz Bierzmowania. Ich program przygotowany został właśnie po to, aby ożywiać wiarę, aby czynić z chrześcijan prawdziwie żywych świadków Chrystusa, aby stworzyć im możliwość powrotu do źródeł. To jest konkretny dar i posługa, z którą jako diakonia modlitwy możemy wychodzić do braci.

Podczas jednej z pierwszych konferencji, prowadzonych przez katowicką diakonię modlitwy, padły takie słowa, które później echem odbijały się przez rozmaite punkty programu. Otóż wróciliśmy pamięcią do przypowieści o synu marnotrawnym po to, by tym razem spojrzeć głębiej na postawę starszego brata. Ten, który ciągle przebywał z ojcem i wszystko, co było ojca, należało do niego, nie skorzystał z tej bliskości. Po prostu nie poprosił, nie wyciągnął ręki, nie zapragnął. Był przy ojcu, a jednak nie przebywał z nim w bliskiej relacji. Te słowa od razu nasunęły pytania – czy też umiem odważnie prosić Boga o rzeczy, których potrzebuję? Czy nie trwam we fałszywym przekonaniu o tym, że nie warto prosić? Później podczas modlitwy otrzymaliśmy odpowiedź: „Chcę zaspokoić twoje pragnienie i dać Ci więcej niż sam pragniesz”.

Myślę, że to właśnie te słowa stały się podsumowaniem naszego spotkania i naszych rozważań. Czym bowiem ma być Seminarium Odnowy Wiary, jak nie obudzeniem tego pragnienia, aby otrzymać więcej, aby być „bardziej”? Aby być synem, który w pełni korzysta ze swoich synowskich praw i czerpie do syta. Tylko wtedy, z tej obfitości, można udzielać innym. I to wszystko, jak dla mnie, genialnie podsumował papież Franciszek słowami: "Bóg nigdy nie zmęczy się tym, by nam przebaczać. Problem w tym, że nas męczy proszenie Go o przebaczenie."

Kasia P.

za: www.oaza.pl/cdm

Dod. Wiola Szepietowska dnia 23-03-2013 o godz. 10:15

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Oaza Modlitwy (5-02-2014)

Kurs Oazowy Dla Animatorów – Diakonii Modlitwy (5-02-2014)

Trzy kobiety - czytanie Biblii we wspólnocie (4-01-2014)

Oaza Modlitwy Diakonii Misyjnej: Posłani na wzór Chrystusa Sługi (30-10-2013)

I wyleję Ducha mego na wszelkie ciało (27-10-2013)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.