oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Wojsko Gedeona

Akt konstytutywny - akt oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła

Znak Ruchu Światło-Życie

Nasze strony

Diecezja sosnowiecka

Słowacja

Centralna Diakonia Modlitwy

Narodzić się na nowo

„Nie wystarczy, że nazywasz się pobożnym katolikiem, że chodzisz do kościoła, że prowadzisz tak zwane porządne życie. To wszystko nie wystarczy, aby wejść do królestwa Bożego. To zresztą i ciebie nie zadowala”. Uważaj, drogi Czytelniku, ponieważ najnowszy numer „Wieczernika” może zburzyć Twoje schematy „faryzejskiego” myślenia. W kilku artykułach pochylamy się nad tekstem z trzeciego rozdziału Ewangelii wg św. Jana. Karol Madaj w swoim tekście „Narodzeni na nowo” występuje w roli obrońcy faryzeuszów, udowadniając, że bardzo wiele im zawdzięczamy oraz że możemy czuć się „duchowymi spadkobiercami wierzących w Chrystusa faryzeuszy”. W artykule księdza Mariusza Pohla znajdziemy dogłębną analizę rozmowy Nikodema z Jezusem oraz praktyczne wnioski, płynące z niej dla naszego życia wiary. Warto zwrócić uwagę na kilka konkretnych odniesień do życia religijnego w naszej polskiej rzeczywistości. „Do życia wiecznego […] człowiek musi się narodzić z Ducha, przez osobistą decyzję wiary, powierzając w świadomy i wolny sposób swoje życie prowadzeniu Ducha Świętego.” Czytając tekst „Bóg tak umiłował świat” możemy mieć wrażenie, jakbyśmy podglądali Nikodema i Jezusa przez dziurkę od klucza. „Wszyscy najczęściej przychodzimy do Jezusa w środku jakiejś naszej nocy.”

W prostym haśle „narodzić się na nowo” kryje się głębia spotkania człowieka z Bogiem. Wojciech Bartosiak snuje rozważania, jak nowe narodzenie ma się do nawrócenia. Po wydarzeniu nowego narodzenia, potrzeba wciąż na nowo decyzji nawracania się. Zachęcam do podjęcia tej refleksji.

Bardzo ciekawym punktem tego numeru jest wywiad (rzeka) z księdzem Maciejem Krulakiem pt. „Etap prenatalny”. W Ruchu Światło-Życie opanowaliśmy do perfekcji żonglowanie pojęciami ewangelizacji, deuterokatechumenatu, formacji, diakonii. Rozmowa zbiera to, co każdy oazowicz o drodze do dojrzałości chrześcijańskiej wiedzieć powinien. A także o podejmowaniu decyzji.

W numerze nie brakuje świadectw nowo narodzonych. Ich nie zapowiadam, obronią się same – autentycznością.

„Musnął mnie. Wystarczyło” (Arek)

Z innych tekstów numeru polecamy szczególnie niedawne słowa papieża Franciszka do ruchów oraz refleksję nad tym wystąpieniem. Jakie wezwania kieruje do nas Ojciec święty? O tym również w najnowszym „Wieczerniku”.

Natomiast w „Wieczerniku dla Ciebie” znajdziemy dwa artykuły o czekaniu na miłość.

Magdalena Roszak

"Wieczernik"
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 061 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

Spis treści

Wezwania

Narodzić się na nowo

Na drodze ucznia

Ze wszystkich narodów

 • Iza Marczak - Silni wiarą
 • rozmowa z siostrą Marią i siostrą Teresą - Silni wiarą

Spotkania

 • Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie

We wspólnym budowaniu

 • Z Kopiej Górki
 • Komentarze
 • To lubię
 • W Sieci
 • Biblioteczka
 • Na płytach
 • Pogodne

Wieczernik Domowy

 • Katarzyna Jankowska - Serce matki
 • Jola - Moje macierzyństwo

Wieczernik dla Ciebie

 • Agnieszka Kowal - Bądź godny miłości
 • Paweł Śpica - Umieć czekać i mieć nadzieję
Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 18-06-2013 o godz. 9:10

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Z Gibraltaru: Po sznurku (23-08-2014)

Z Gibraltaru: Wakacyjna szkoła słuchania (17-08-2014)

Z Gibraltaru: Rejs z delfinami (5-08-2014)

Z Gibraltaru: Owoce letniego lenistwa (28-07-2014)

Z Gibraltaru: Bezkrólewie (17-07-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.