oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Godzina jedności

Namiot Światła

Oaza modlitwy - krótkie weekendowe rekolekcje

Nasze strony

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej

Diecezja sosnowiecka

Słowacja

Radość Ewangelii

Wszyscy zachwycają się papieską adhortacją, jak jednak sprawić, by nie została ona tylko dokumentem „do zachwycania się”, a stała się treścią życia Kościoła, treścią życia naszego Ruchu, treścią życia oazowiczów? Na pewno szansą do dobrego wykorzystania inspiracji płynących z adhortacji będzie nowy rok pracy. „Radość Ewangelii” – temat nowego roku został przecież zainspirowany adhortacją papieża Franciszka

Nowemu tematowi pracy rocznej poświęcony będzie najbliższy, dwusetny (!), numer „Wieczernika”.

W numerze znajdą się m.in. artykuły podejmujące następujące tematy:

  • co to znaczy być uczniem-misjonarzem i jak stawać się uczniem-misjonarzem – bardzo konkretne ujęcie
  • głoszenie Ewangelii a zwyczaje i tradycje – jak głosić, by przekaz zwyczajów nie zdominował Ewangelii, jak mówić, by dotrzeć do ludzi zupełnie innych niż my
  • czym jest prawdziwa radość chrześcijańska
  • przynależność do Kościoła – trud czy radość? Co to tak naprawdę znaczy „duchowa przyjemność bycia ludem Bożym”?
  • cztery papieskie zasady życia wspólnotowego, cztery zasady budowania pokoju między ludźmi
  • gorący temat: homilie – głos osoby świeckiej: czego nie lubię w homiliach i głos księdza: jak przyrządzić dobrą homilię
  • myśl papieża Franciszka a myśl ojca Franciszka – jakie wątki z adhortacji „Evangelii Gaudium” są obecne w charyzmacie Ruchu Światło-Życie?

Najbliższy numer „Wieczernika” ukaże się jeszcze w maju. Redakcja zaprasza do zamawiania nowego numeru i wykorzystania go w osobistej formacji i w pracy w najbliższym roku

Numer 200 można zamawiać pisząc na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl, telefoniczne: tel. 061 862 53 73 (po południu) lub przez formularz na stronie http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate.

----------------------------------------------------

"Wieczernik"
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 061 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 13-05-2014 o godz. 12:19

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Otworzyć się na radość Ewangelii (5-06-2014)

Jesteś potrzebny! (4-06-2014)

Oazo, na misje! (11-05-2014)

Po co świętować? (10-04-2014)

Świętowanie (4-04-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.