oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Piosenka dnia

Godzina świadectwa

Dzień moderatora

Nasze strony

Domowy Kościół w Elblągu

Archidiecezja lubelska

Fundacja Światło-Życie

Radość Ewangelii

Wszyscy zachwycają się papieską adhortacją, jak jednak sprawić, by nie została ona tylko dokumentem „do zachwycania się”, a stała się treścią życia Kościoła, treścią życia naszego Ruchu, treścią życia oazowiczów? Na pewno szansą do dobrego wykorzystania inspiracji płynących z adhortacji będzie nowy rok pracy. „Radość Ewangelii” – temat nowego roku został przecież zainspirowany adhortacją papieża Franciszka

Nowemu tematowi pracy rocznej poświęcony będzie najbliższy, dwusetny (!), numer „Wieczernika”.

W numerze znajdą się m.in. artykuły podejmujące następujące tematy:

  • co to znaczy być uczniem-misjonarzem i jak stawać się uczniem-misjonarzem – bardzo konkretne ujęcie
  • głoszenie Ewangelii a zwyczaje i tradycje – jak głosić, by przekaz zwyczajów nie zdominował Ewangelii, jak mówić, by dotrzeć do ludzi zupełnie innych niż my
  • czym jest prawdziwa radość chrześcijańska
  • przynależność do Kościoła – trud czy radość? Co to tak naprawdę znaczy „duchowa przyjemność bycia ludem Bożym”?
  • cztery papieskie zasady życia wspólnotowego, cztery zasady budowania pokoju między ludźmi
  • gorący temat: homilie – głos osoby świeckiej: czego nie lubię w homiliach i głos księdza: jak przyrządzić dobrą homilię
  • myśl papieża Franciszka a myśl ojca Franciszka – jakie wątki z adhortacji „Evangelii Gaudium” są obecne w charyzmacie Ruchu Światło-Życie?

Najbliższy numer „Wieczernika” ukaże się jeszcze w maju. Redakcja zaprasza do zamawiania nowego numeru i wykorzystania go w osobistej formacji i w pracy w najbliższym roku

Numer 200 można zamawiać pisząc na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl, telefoniczne: tel. 061 862 53 73 (po południu) lub przez formularz na stronie http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate.

----------------------------------------------------

"Wieczernik"
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 061 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 13-05-2014 o godz. 12:19

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Otworzyć się na radość Ewangelii (5-06-2014)

Jesteś potrzebny! (4-06-2014)

Oazo, na misje! (11-05-2014)

Po co świętować? (10-04-2014)

Świętowanie (4-04-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.