oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

ChSWN Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów Prawda Krzyż Wyzwolenie

Filia - kilka sąsiednich diecezji

Wyprawa otwartych oczu

Nasze strony

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji w Rzeszowie

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej

Diecezja drohiczyńska

Podsumowanie OŻK 2014

Podsumowanie odbędzie się w Krościenku, w dniach 25-27 sierpnia br. Rozpoczęcie 25 sierpnia (obiadem o godzinie 1300), zakończenie 27 sierpnia (ok. godziny 1400).

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w Podsumowaniu: do 23 sierpnia br.
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres Centrum:

Centrum Światło-Życie
ul. Ks. F. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko n. Dunajcem
tel. 18/262 32 35
Mail: kopiagorka@oaza.pl

Program Podsumowania

Poniedziałek, 25 sierpnia

1300 Obiad

1430 Praca w grupach poprzedzona wprowadzeniem – Namiot Światła

1700 Podsumowanie pracy w grupach – Namiot Światła

1800 Kolacja

1930 Eucharystia z Nieszporami

Wtorek, 26 sierpnia

800 Jutrznia – Namiot Światła

840 Śniadanie

930 Sprawozdanie z diecezji i zgromadzeń zakonnych (w grupach filialnych) – Namiot Światła

1300 Obiad

1445 Kawa

1500 Krajowe Kolegium Moderatorów – Namiot Światła

relacje moderatorów filialnych

1700 Eucharystia – Namiot Światła

1800 Kolacja

1930 Nieszpory z błogosławieniem do DIAKONII – Dolny kościół

Środa, 27 sierpnia

730 Jutrznia – Namiot Światła

815 Śniadanie

900 Krajowe Kolegium Moderatorów – Namiot Światła

1145 Przygotowanie Eucharystii

1200 Eucharystia–Namiot Światła

1300 Obiad

Do spotkań w grupach filialnych dotyczących sprawozdań z diecezji i zgromadzeń należy przygotować się według „Pytań do podsumowania” zamieszczonych w Teczce roku. Szczególną uwagę proszę zwrócić na pytania dotyczące pracy całorocznej w diecezjach i w zgromadzeniach zakonnych. Odpowiedzi na te pytania proszę dostarczyć także w formie elektronicznej, wysyłając opracowanie na adres: sekretariat@oaza.pl (pytania zamieszczone są poniżej).

Na Podsumowanie przywozimy też wypełnione tabele statystyczne: wersja pdf lub doc.

Zachęcam do pełnego udziału w Podsumowaniu. Niech ten czas nie będzie tylko okazją do przekazania danych liczbowych i podjęcia ustaleń formalnych, ale niech stanie się dla nas okazją do wspólnego radosnego dziękczynienia za wielkie dzieła Boże!

Zachęcam do przyjazdu na Podsumowanie kilkuosobowych delegacji z diecezji. Na KKM w przypadku niemożności przybycia moderatora diecezjalnego lub zakonnego należy wydelegować zastępcę.

Kwestionariusz pracy całorocznej Ruchu Światło-Życie w diecezjach i zgromadzeniach

 1. Aktualna liczba wspólnot oazowych w diecezji (zgromadzeniu)
 2. Liczba rejonów oazowych
 3. Liczba księży zaangażowanych w pracę w ramach Ruchu Światło-Życie.
 4. Czy odbywają się regularnie dni wspólnoty moderatorów i spotkania członków Unii Kapłanów Chrystusa Sługi? Jak często?
 5. Czy odbywają się regularnie Rejonowe Dni Wspólnoty Animatorów, jak wygląda formacja animatorów (miesięczne spotkania animatorów, Szkoła Animatora)?
 6. Czy odbywają się Rejonowe Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie (jak wygląda udział Domowego Kościoła, dorosłych, młodzieży, dzieci)? Ile razy w roku są organizowane Rejonowe Dni Wspólnoty? Czy odbywają się zgodnie z terminarzem kalendarza pracy rocznej Ruchu?
 7. Jakie jest wykorzystanie materiałów przygotowywanych przez Centralę (materiały na Dni Wspólnoty, materiały do formacji permanentnej, inne)?
 8. Czy Ruch w danej diecezji/zgromadzeniu posiada własne centra formacyjne, jeśli tak, to w jaki sposób funkcjonują?
 9. Czy istnieje diecezjalna diakonia jedności i inne diecezjalne diakonie specjalistyczne? Czy są one tworzone wspólnie przez wszystkie środowiska Ruchu – młodzież, dorosłych, rodziny? Czy odbywają się regularne spotkania diakonii?
 10. Czy członkowie Ruchu uczestniczą w różnych rekolekcjach specjalistycznych (niezależnie od podejmowanej diakonii) ORAE, ORDW, ORDŻ, ORAM itp.?
 11. Czy w diecezji (filii) organizowane jest ORD? Ile osób w ciągu roku uczestniczy w tym typie rekolekcji?
 12. Ile osób należy do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”?
 13. Jak wygląda i kształtuje się problem formacji ludzi dorosłych (tzw. grupy formacyjne dorosłych, ewentualnie wspólnoty, które wyrosły na bazie Ruchu i z nim się utożsamiają)?
 14. Czy w diecezji organizowane są oazy formacji podstawowej krótsze niż piętnastodniowe lub dzielone na kilkudniowe części?
 15. Jak kształtuje się rozwój i sytuacja Domowego Kościoła w diecezjach?

Proszę także, aby podzielić się w tym opisie radościami i problemami charakterystycznymi dla danej diecezji/zgromadzenia, opisać sprawy i problemy, które w powyższych punktach nie zostały uwzględnione, a są istotne dla ukazania specyfiki Ruchu w danej diecezji czy zgromadzeniu w rozeznaniu Księdza Moderatora.

Ks. Adam Wodarczyk

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Dod. Wiola Szepietowska dnia 21-08-2014 o godz. 14:11

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Dzień Światła w Krościenku (22-07-2014)

Dzień Wspólnoty I turnusu OŻK 2014 (14-07-2014)

Zdjęcia i nagrania z tegorocznego COM-u (18-06-2014)

Dzień Moderatora (12-06-2014)

Głosić w porę i nie w porę (9-06-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.