oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Oaza Nowego Życia - podstawowy rodzaj rekolekcji oazowych

Piosenka roku

Namiot Światła

Nasze strony

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej

Diakonia Misyjna w Łodzi

Archidiecezja warmińska

Wspólnota wspólnot
- parafia

Parafia odnowiona zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II ma stawać się wspólnotą wspólnot. Odnowienia parafii ma się odbyć poprzez powstawanie w niej wspólnot, które dzięki przykładowi życia i zaangażowaniu apostolskiemu sprawią, że parafia będzie miejscem, gdzie ludzie spotykają się, by wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, by wspólnie modlić się, by wspólnie podejmować działania na rzecz parafii (troska o chorych, potrzebujących, o piękno liturgii, organizowanie półkolonii parafialnych…). Do przemiany parafii we wspólnotę wspólnot powołany jest również Ruch Światło-Życie.

Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 8-11-2003 o godz. 1:02

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Koinonia: Ogólnopolskie spotkanie proboszczów (24-09-2013)

Ogólnopolskie spotkanie proboszczów „Koinonia” (19-06-2012)

Ogólnopolskie spotkanie proboszczów Koinonia (17-06-2011)

O parafii (18-05-2010)

Już niedługo "Wieczernik" poświęcony parafii (20-04-2010)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.